Nutricionizamu primarnoj zdravstvenoj zaštiti

TRAJNO USAVRŠAVANJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE
Serija predavanja i radionica za liječnike obiteljske medicine

Zagreb, Hotel Westin, 28. ožujka 2018.

Modul 6

Bolesti jetre i bilijarnog sustava

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registracija
9:00 – 9:15 dr.sc. Miro Hanževački:
Pacijenti s hepatobilijarnim bolestima u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite: uvod u modul
9:15 – 9:35 doc.dr.sc. Ivica Grgurević:
Nealkoholna masna bolest jetre - patofiziologija, liječenje i prehrana
9:35 – 9:55 prof.dr.sc. Tajana Filipec-Kanižaj:
Kronične bolesti jetre
9:55 – 10:15 prof.dr.sc. Željko Krznarić:
Kolelitijaza
10:15 – 10:35 Marina Premužić, dr.med:
Žarišne lezije jetre
10:35 – 10:45 Rasprava
10:45 – 11:05 Pauza za kavu

RADIONICE *:

11:05 – 12:05 mr.sc. Irena Martinis, mag.nutr.:
Dijetoterapija bolesti žučnjaka
12:05 – 13:05 doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender:
Specijalne namirnice i pripravci za zdravlje jetre
13:05 – 13:15 Rasprava
13:15 – 14:15 Ručak
  Zatvaranje skupa i podjela potvrdnica

* uz navedene predavače radionicama će se pridružiti i dr.sc. Miro Hanževački

Tečaj će biti bodovan sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Broj polaznika je ograničen. Moduli će se kontinuirano ponavljati, sukladno interesu polaznika.


Cjeloviti ciklus trajnog usavršavanja

Modul Tema Datum održavanja
Modul 1 Uvod u nutricionizam u primarnoj ZZ i pristup bolesnicima s dijabetesom i debljinom 28.travnja 2016.
Modul 2 Prevencija i potporna terapija kardiovaskularnih bolesti 20. listopada 2016.
Modul 3 Prehrana i bolesti gastrointestinalnog sustava 2. prosinca 2016.
Modul 4 Gerijatrijski aspekti nutricionizma 3. veljače 2017.
Modul 5 Nutricionizam u onkologiji 17. studenoga 2017.
Modul 6 Bolesti jetre i bilijarnog sustava 28. ožujka 2018.
Partneri:

Hrvatsko društvo za kliničku prehranu hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara

Organizacijski odbor:

Dr.sc. Miro Hanževački
Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender
Prof. dr.sc. Željko Krznarić

Kotizacija:

Cijena za modul 6: Bolesti jetre i bilijarnog sustava 250,00 kn

Cijene su izražene s uračunatim PDV-om

Podaci o uplati kotizacije:

Uplatu kotizacije potrebno je do 22. ožujka 2018. doznačiti na račun:

IBAN: HR9124020061100097603
Model i poziv na broj: 00 – OIB polaznika
Naznaka: Ime polaznika - Nutricionizam
Primatelj: Vitaminoteka d.o.o. Adresa: Črnomerec 3, 10 000 Zagreb
Prilikom uplate navesti ime i prezime sudionika, naziv ustanove/tvrtke i OIB uplatitelja.

POTVRDA PRIJAVE

Prijava za sudjelovanje smatrat će se važećom nakon primljene potvrde uplate kotizacije i popunjene prijavnice. Potvrda prijave bit će poslana na e-mail adresu prijavljenog sudionika.

PRIJAVNICA Prijavljujem se za modul(e):

Tema Datum održavanja
28. ožujka 2018.

1. Podaci o sudioniku

2. Podaci o uplatitelju kotizacije (molimo ispuniti ukoliko se razlikuje od 1.)


Kotizacija omogućuje pravo sudjelovanja na Skupu samo autoru na čije ime je uplaćena

3. Priloži potrebne dokumente

Browse…


Nutricionizam u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Modul 6: Bolesti jetre i bilijarnog sustava

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se na br. telefona: 01 3700005
ili putem e-maila na mjosic@vitamini.hr